Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Projekty realizowane z Funduszy UE

Projekty realizowane z Funduszy UE

Email Drukuj PDF

Foresight - Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego

 nazwa/ symbol projektu

partnerzy

status WSEiP

okres realizacji 

Foresight - Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego

(WPK_1/1.4.5/2/2006/2023/6001/2006/U) 

Politechnika Świętokrzyska

 wykonawca

 10.01.2007 15.04.2007

 przedmiot projektu 

 Projekt ten realizowała Politechnika Świętokrzyska w związku z wdrażaniem Strategii Lizbońskiej - WSEiP byłapodwykonawcą dwóch działań:

  • określenie kierunków badań naukowych kluczowych branż regionu; w realizacji tej części projektu WSEiP koordynowała pracę 25 ekspertów;

  • identyfikacja Kluczowych Branż Regionu w celu uszczegółowienia obszaru badawczego; w realizacji tego działania brało udział ponad 120 osób, odbyło się 28 paneli roboczych.

Efekty realizacji projektu zostały opublikowane w trzech raportach:

 • Raport kluczowych branż regionu (red. K. Grysa)

 • Identyfikacja wiodących technologii województwa świętokrzyskiego (red. K. Grysa, L. Płonecki)

 • Raport Foresight wiodących technologii województwa świętokrzyskiego (red. K. Grysa, L. Płonecki)

 

RSI PROMONIT - Rozwój strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring

 

 nazwa/ symbol projektu

 partnerzy

 status WSEiP

okres realizacji

RSI PROMONIT - Rozwój strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring
(1/2.6/ZPORR/EFS/05)
 
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Staropolska Izba
  Przemysłowo-Handlowa
 • Świętokrzyskie Centrum
  Innowacji i Transferu
  Technologii
 
 
 
partner
 
 
01.04.2006 31.12.2007
 przedmiot projektu
 Projekt polegał na promowaniu założeń Regionalnej Strategii Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2013 oraz opracowaniu i zastosowaniu innowacyjnego systemu monitoringu jej wdrażania. W jego ramach prowadzono studia, badania ankietowe organizowano cykliczne seminaria, warsztaty i konferencje naukowe.
Pracownicy WSEiP koncentrowali się zwłaszcza na dwóch poddziałaniach:
- Monitoring instytucjonalnych form współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, gospodarczym i władzami regionu;
- Działalność badawcza na rzecz wyzwalania wewnętrznych czynników rozwoju regionu.
Efekty projektu zostały przedstawione w raporcie opublikowanym pt. – Analiza wyników monitorowania rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 

 

  Perspektywy RSI Świętokrzyskie

 

 nazwa/ symbol projektu

partnerzy

 status WSEiP

okres realizacji

 Perspektywy RSI Świętokrzyskie -
I etap

(POKL.08.02.02-26-001/08-00)

 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 • Uniwersytet Humanistyczni-Przyrodniczy w Kielcach

 

partner

 01.09.2008 31.03.2009

przedmiot projektu

 Projekt polegał na podejmowaniu działań promujących innowacyjność w środowisku przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, przedsiębiorców oraz tworzenie struktur wspierających sieć współpracy (popularyzacja wiedzy nt. innowacyjności, możliwości wykorzystania funduszy unijnych w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych lub uzyskania innych form wsparci, promowanie założeń Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego).

Stan wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji analizowany był w następujących płaszczyznach:

 • struktury podmiotów gospodarczych regionu

 • wiodących branż regionu

 • instytucji otoczenia biznesu

 • obszarów rozwoju innowacyjności

 • kierunków rozwoju wiedzy regionie

 • polityki jednostek finansowych względem przedsiębiorców

 • wydatkowania środków unijnych

 • clippingu
 • ochrony środowiska

Wyniki realizacji projektu zostały przedstawione w zbiorczym opracowaniu pt.: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I etap) – raport z badań oraz w siedmiu raportach cząstkowych 

 


Home Projekty realizowane z Funduszy UE